Maaş Bordrosu ve Maaş Nedir?

Maaş Bordrosu belirli bir ücret karşılığında, belirli bir dönem içerisinde, bir kişinin ne kadar çalıştığını ve o dönem boyunca ne boyutta ücret hak ettiğini gösteren özel bir belgedir. Maş bordrosu, vergiler ve diğer kesintiler, maaş ve brüt maaş hesaplamalarından dolayı oluşan farklardan meydana gelen sebepler ile anlaşılması zor bir duruma teşkil ettiği için oluşturulmuş bir kağıt parçasıdır.

Maaş Bordrosundaki amaç işçinin hak ettiği ücreti ortaya net bir şekilde çıkarıp işçiyi bilgilendirmektir. Ayrıca kredi çekerken veya bir kuruma başvuru yapılacağı zaman, kurum tarafından istenilirse ibraz edilebilir. Maaş bordrosu bir nevi Gelir Belgesidir.

Maaş Bordrosu Kanıt Niteliği Taşır mı?

Maaş Bordrosu işverenin işçiye ödemek zorunda olduğu bir belge unsuru taşıdığından dolayı kanıt niteliği taşıyan bir belgedir. Bu sebepten dolayı da bordonun düzenli bir şekilde hazırlanmış olması ve geçerlilik kazanması hem işveren hem de işçi açısından kıymetli evraklar niteliği taşımaktadır. Maaş Bordrosu hazırlama aşamasında bütün ücretler net bir şekilde bordroya aktarılmalı ve açıklayıcı olmalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu’na 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre Maaş Bordrosunda bulunması gereken bazı konular da mevcuttur. Bunların yanında Maaş Bordrosu hesabı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken çok kritik ve birden çok değişken bulunuyor.

Maaş Bordrosu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • İşçinin adı ve soyadı
 • Ödenen ücret miktarı ve tutarı
 • Ekstra çalışma süreleri
 • Vergi, Sigorta vs. gibi kesintilerin tutarları
 • Ücret ödeme günü
 • İşverenin ıslak imzası
 • İşyerinin sahip olduğu sicil numarası
 • Bordronun belirlendiği ay ve dönem
 • Sigortalı çalışana ait sosyal güvenlik ve sicil numarası
 • Ücretini aldığını gösteren sigortalı çalışanın imzası
 • Hizmet alan kişinin adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imza veya mühür

Günümüz teknolojisinde maaş bordrosunu elde etmek oldukça kolaydır. E-Devlet sistemi ile birlikte Bordrosu temin edebileceğiniz de mümkün olduğu gibi işvereninizin kullanmış olduğu e-bordro hizmetleri sayesinde bordronuzu mail olarak talep edebilirsiniz. Ulaşamadığınız durumlarda işletmeniz ile alakalı olan ön muhasebecilere danışmanız, iletişime geçmeniz doğru bir yol olacaktır.

Net ve Brüt Maaş Nedir?

Brüt Maaş

İşçinin Maaş Bordrosuna bakıldığında görülebilir olan sigorta, kesintiler ve vergilerin de etkisiyle işveren kişi tarafından maaş olarak ödenmekte olan tutardır. İşçi için işverenin katlanmış olduğu asıl maliyet Brüt Maaş incelenerek saptanabilir. Brüt Maaş konusuna yalnızca bu edinimler dahil edilmez.

İşçinin hak ettiği bütün ücretlerin, vergi hesaplanmamış hali olarak düşünülebilir. Brüt Maaş mesailer, primler, teşvikler, gibi bütün kazançlar Brüt Maaş kapsamına girmektedir. Ancak yıllık izin süreleri Maaş Bordrosunda gösterilmemektedir.

Net Maaş

Net Maaş ise vergiler düşüldükten sonra işçinin eline geçecek olan net istihkak sayılmaktadır. Maaş Bordrosunda Gelir Vergisi, SGK primi, Damga Vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra işçinin banka hesabına yatırılacak olan ücrettir.

Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Maaş Bordrosunu oraya çıkarabilmek, yani Hesaplamasını yapabilmek için brüt ücret üzerinde işlem yapılması bir kural gibidir. Önce işçinin net ve brüt yevmiyesi hesaplanıp belirlenir. Toplu İş Sözleşmesi ya da bireysel hizmet ile daha fazla bir yevmiye görülmeme durumlarında ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük hesaplanan ücret bir ay da bulunan gün sayısı olan 30 ile çarpılır ve aylık ücret bulunur ve Maaş Bordrosu hesaplanmış olur.

Ücretin haftalık olarak ödendiği durumlarda ise günlük ücretin bulunabilmesi adına günlük ücret hesaplanıp bulunmalıdır. Bu durumda haftalık hak edilen ücret ilk önce 7’ye bölünerek günlük ücret daha sonrasında ise 30 ile çarpılarak aylık ücret hesaplanır. Haftalık ücret, 4 hafta ile çarpılması ise hatalı bir matematik işlemidir. Bunun sebebi ise tüm ayların 28 gün çekmemesi ile alakalıdır.

Yorum yapın