E-fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-fatura sistemini kullanmaya başlamadan önce öncelikle dijital platformları kullanabilme yeteneğinin bulunması gerekir. Cep telefonlarını aktif olarak kullanan, dijital ortamlarda fatura ...

Maaş Bordrosu ve Maaş Nedir?

Maaş Bordrosu belirli bir ücret karşılığında, belirli bir dönem içerisinde, bir kişinin ne kadar çalıştığını ve o dönem boyunca ne ...

Kimler Katma Değer Vergisi Mükellefidir?

KDV kanununa tabi olan kişilikler arasında yer alanlar genellikle Gerçek Usulde vergilendirilen Ticari, Zirai mükelleflerdir. Serbest Meslek Erbapları, vs. bunu ...

Kurumlar Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kurumlar vergisi oranlar ve hesaplamaları Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamı baz alınarak madde 32’de tüm oranlar belirtilmiştir. Bu maddeye göre 2022 ...

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat Makbuzu işletmelerin veya ticarethanelerin para tahsil ettiklerinde düzenledikleri evraktır. Herhangi bir makbuz ticari defterlere kayıt edildiğinden dolayı mali değeri ...

Vergi Borcu Nedir?

Vergi borcu Vatanın ve milletin bütünlüğü, sağlık, eğitim, kültür, sanat gibi halkın her türlü faydasını sağlayacak çeşitli harcamaları karşılayabilmek için ...

Dolaylı Vergi Nedir?

Dolaylı vergi işletmelerin maliyetini ve nakit akışını dolaylı yoldan etkileyen; Vergilerin tamamına verilen isimdir. Bu vergiler hizmet ile malın kullanımından kaynaklanır. ...

Mizan Nedir?

Muhasebe alanında ticari kişiye ait olan bütün varlıklarını ve kaynaklarını gösteren bir finansal dökümdür. Mizan içerisinde bulunan hesaplar belirli dönemlerde ...

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç Girişimci Desteği, Gelir İdaresi Başkanlığının genç yaşta girişimde bulunmak isteyenlerin önünü açmak için tasarlamış olduğu bir teşvik sistemidir. Genç ...

Değişken Maliyeti Nedir?

Değişken maliyet, ürün ve üretimle ilgili maliyetlerinin ayarlanması ile alakalıdır. Değişken maliyeti unsurları içerisine genel işçilik giderleri, ham madde ve ...