Muhasebe Kodları

E-fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-fatura sistemini kullanmaya başlamadan önce öncelikle dijital platformları kullanabilme yeteneğinin bulunması gerekir. Cep telefonlarını aktif …

Maaş Bordrosu ve Maaş Nedir?

Maaş Bordrosu belirli bir ücret karşılığında, belirli bir dönem içerisinde, bir kişinin ne kadar çalıştığını …

Kimler Katma Değer Vergisi Mükellefidir?

KDV kanununa tabi olan kişilikler arasında yer alanlar genellikle Gerçek Usulde vergilendirilen Ticari, Zirai mükelleflerdir. …

Kurumlar Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kurumlar vergisi oranlar ve hesaplamaları Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamı baz alınarak madde 32’de tüm oranlar …

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat Makbuzu işletmelerin veya ticarethanelerin para tahsil ettiklerinde düzenledikleri evraktır. Herhangi bir makbuz ticari defterlere …

Haberler

E-fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-fatura sistemini kullanmaya başlamadan önce öncelikle dijital platformları kullanabilme yeteneğinin bulunması gerekir. Cep telefonlarını aktif …

Maaş Bordrosu ve Maaş Nedir?

Maaş Bordrosu belirli bir ücret karşılığında, belirli bir dönem içerisinde, bir kişinin ne kadar çalıştığını …