Muhasebe Programları Ne İşe Yarar?

Muhasebe dağınık bir verinin ilk olarak düzenli bir şekilde sınıflandırıldığı ve kayıt aşamasından sonra çıkan sonuçları analiz ederek yorumlayan bir meslek dalıdır. Muhasebe programları ise muhasebe faaliyet alanında bulunması gereken bütün resmi belge ve bilgilerin barındırıldığı programlardır. Muhasebe sektörü ile ilgili olan programlar Firmaların finansal durumlarının tamamını kayıt altına almaktadır.  Genel muhasebe programları ilk defa 1994 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. İlk zamanlar basit ihtiyaçları takip etmeye yardımcı olurken daha sonralarda geliştirilerek modern muhasebe yazılımları haline gelmiştir.

 En Popüler ve En Çok Kullanılan Muhasebe Programları

İşletmeniz için ihtiyaca uygun bir muhasebe programı seçmek gerekmektedir. Öncelikle hangi çeşit muhasebe programına ihtiyaç duyulduğu belirlenmelidir. Belirlendikten sonra tüm verilerin tekrar tekrar farklı yazılımlara aktarılıyor olması büyük bir iş yükü oluşturduğu için genel muhasebe programı belirlenirken tüm özelliklerin taşınıyor olmasına dikkat edilmelidir. Bazı çok tercih edilen muhasebe programları aşağıda yer aldığı gibidir;

 • Paraşüt
 • ETA
 • Asistan
 • Atia
 • Datasoft
 • Defter
 • Fenesoft
 • Kursoft
 • Lila
 • Noyax
 • Vento 
 • Uyumsoft
 • Hattat Yazılım

Serbest Muhasebeci veya ön muhasebeciler tarafından en çok tercih edilen muhasebe programları arasında Luca, Orka, Zirve, Logo, hattat programları yer almaktadır. ETA, orta ölçekli pek çok firma ve mali müşavir büroları için oldukça tercih edilen bir programdır.

DİA muhasebe yazılım programı gelişmiş teknolojilerle birlikte evden ya da işten cep telefonu da dâhil olmak üzere pek çok cihazdan erişim sağlanmaktadır. Hazır giyim, ayakkabı, çok katlı mağaza ya da optik yazılım gibi pek çok alanda tercih edilmektedir. 

Luca Muhasebe Programı

Muhasebe programları arasında yer alan Luca, resmi muhasebe işlemlerinin takibine imkân sunan bir muhasebe yazılımıdır. Bu yazılımda bilanço, gelir tablosu, yevmiye defteri gibi işlemlerinin takibi rahatlıkla yapılmaktadır.

Luca muhasebe programı internet bağlantısı olan her yerde rahatlıkla kullanılan bir programdır. Muhasebe ile ilgili mevzuata ve yasalara uyumlu şekilde oluşan değişiklikleri yazılıma otomatik olarak yansıtarak güncellemesini yapmaktadır. Güncellenen bu bilgiler aynı zamanda kullanıcıların ekranlarında görüntülenmektedir.

Luca muhasebe yazılımı aynı anda birkaç çalışan tarafından kullanılarak birden fazla farklı işlemin aynı anda yürütülmesini sağlamaktadır. Ek bir lisansa gerek duymadan sınırsız sayıda kullanıcı tanımlanabilmektedir. Muhasebe tutanakları hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmektedir. Luca muhasebe programı ile bilgisayar ortamında Elektronik fatura ya da resmi belgeler düzenlenmektedir. Sağladığı tüm avantajlarla birlikte Luca işletmelerin muhasebelerinde zaman ve mekâna bağlı sorunları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Web Tabanlı Muhasebe Programı: Luca

Web tabanlı Online bir çalışma sistemi üzerine kurulmuştur. Bu sayede internet bağlantısı olan her yerde kullanılabilmektedir. Offline çalışabilme özelliğine sahip bir programdır. Ek lisans bedelleri ödemeksizin sınırsız ve belirlenmiş yetkiler dâhilinde çalışabilen kullanıcılar tanımlamaktadır. Yedekleme maliyeti ve zahmetinden kurtulma ile birlikte veri kaybını da önlemektedir. Ayrıca Luca muhasebe programı üyelerine güncel mevzuat arşivini kendi bünyesinde ücretsiz sunmaktadır.

Muhasebe işlemlerinde en önemli şeylerden biri verilerin hatasız şekilde işlenmesidir. Eski zamanlarda bu işlemler bilgisayar yardımı olmadan yapılmaktaydı bu sebeple bazı aksilikler çıkmaktaydı. Muhasebe programları ile birlikte bu tür aksaklıkların önüne geçilmiştir. Sunulan hatasız çalışma imkânıyla birlikte muhasebe için önemli bir çalışma sistemi olmuştur.

Luca TESMER

Luca TESMER’in geliştirmiş olduğu bir programdır. Luca muhasebe yazılımı ile muhasebe için ihtiyaç duyulan ihtiyaçların pek çoğu yapılmaya başlanmıştır. Programla birlikte hızlı ve pratik olarak fiş girişleri sağlanarak doğru raporlamalar elde edilmektedir. Ayrıca işletmelerin banka ödemeleri için gerekli olan banka Ekstrelerinin otomatik kayda alınmasıyla birlikte muhasebe kaydının dönüştürülmesi gibi pek çok işlemden oluşan zaman kaybını önlemektedir.

Luca muhasebe programlarında bazı ek paketler de yer almaktadır. Luca Mali Müşavir paketi bunlardan bir tanesidir. Mali müşavirler için tasarlanmış ve mali müşavirlerin mükellef bilgilerini, gelir gider takiplerini, beyanname gönderim işlemlerini muavin, mizan gibi işlemleri kolayca yapabilme özelliğine sahiptir. Genellikle Mali Müşavirler tarafından tercih edilen bir program paketidir. Luca koza ticari ön muhasebe paketi diğer paket türleri arasında yer almaktadır. Kasa, banka, cari, çek, senet, gelir gider takibi, rapor alma gibi ön muhasebe Modüllerini içinde barındıran bir programdır. Genellikle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

Luca getirmemiş olduğu yeniliklerden dolayı bazı muhasebeciler tarafından beğenilmiyor olsa da kayıtlar online ve yedeksiz ilerlediğinden dolayı oldukça büyük bir kullanıcıyı oluşturmaktadır. Luca programını kullanan bir muhasebeci istediği her an ve her saniye telefon veya bilgisayarından programa erişebilmektedir.

Zirve Muhasebe Programı

Zirve muhasebe programlarında ana ekranında genel muhasebe, bordro, müşavir stok, serbest meslek makbuzu, e-beyanname, e-bildirge gibi pek çok menü bulunmaktadır. Program belirli paketler halinde kullanılmaktadır. Muhasebe işlemine uygun olan paketin alınmasıyla kullanılabilir.

Zirve müşavir paketi bu paketlerden bir tanesidir. Bu paket genel itibari ile serbest muhasebe faaliyetleri gösteren müşavirler tarafından tercih edilmektedir Ayrıca programın muhteviyatı serbest ve genel muhasebeye daha yatkın olduğundan dolayı tercih sebebi olmaktadır. Mali müşavirlere özel ek 25 kullanıcı verilmektedir. Yapay sistemleri ve pratik kısa yolu ile mali müşavirlerin işini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Zirve ticaret paketi de programın farklı bir paket türüdür. İçerisinde kasa, cari, gelir gider takibi, E-Fatura entegrasyonları, E-Defter gibi e-dönüşüm uygulamalarının getirmiş oldukları yeniliklerden dolayı çeşitli modüler mevcuttur. Finansman programı ise Zirve muhasebe yazılım firmasının diğer bir yan ürünüdür. Finansman paketinde ise ön muhasebe ve genel muhasebenin arasında entegrasyon sağlayabileceği bir sistemdir. 

Logo Muhasebe Programı

Logo muhasebe programı 1984 yılında sektöre uygulama yazılımları geliştirmek için girmiştir. Günümüzde ise yazılım sektörünün lider markası olarak görülmektedir. 200’e yakın firmayla birlikte milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

Logo muhasebe programı Logo yazılım tarafından gerçekleştirilen bir muhasebe programıdır. Sunduğu olanaklarla birlikte oldukça geniş bir müşteri Portföyüne sahiptir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir büroları ve diğer muhasebe bölümlerinde de kullanılmaktadır. Logo muhasebe programı ile muhasebe ve finans işlemleri kayıt altına alınabiliyor olup, rapor ve analizler yapılabilir.

Logo muhasebe programları ile işletmenin alış-satış faturaları, çek-senet durumları, banka hesaplarında nakit akışı takibi yapılmaktadır. Mali işler bünyesinde gerçekleştirilen ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe ile ilgili olan tüm işlemleri kolaylıkla yapılmasını sağlar. Mali işler bünyesinde yapılan tüm işlemlerin bilgisayar destekli muhasebe verimliliğiyle kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

Logo muhasebe programı muhasebe bölümünde verilerin kayıt altına alınmasına yardımcı olmaktadır. Bu kayıtların anlamlandırılıp yorumlanması için geliştirilen bir muhasebe yazılımıdır. Bu yazılımı kullanabilmek için muhasebenin fonksiyonları muhasebenin bölümleri gibi sistemler hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Bu bilgiler yardımıyla Logo muhasebe programı kullanarak muhasebe işlemlerinde oldukça avantaj sağlanabilir.

Orka Muhasebe Programı

Oldukça eski olan muhasebe programı Orka, köklü bir geçmişi olan bir yazılım türüdür. Orka muhasebe cari ve stok takibinde kullanıcıları için oldukça kolaylık sağlamaktadır. Genellikle orta ölçekli ticari firmalar ve serbest muhasebeci mali müşavir ofisleri Orka muhasebe programını kolay kullanımından dolayı tercih etmektedir. 

Hesabınızdaki nakit akışı, gelir gider takibi gibi işlemleri gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra KDV beyannamesinde belirtilen matrah ve KDV tutarının uyumsuzluk durumunu denetlemektedir. Orkanın eski bir sürümü olan orka DOS yerine son yıllarda orka SQL geliştirilerek serbest muhasebecilere daha çeşitli formasyonda sistem sunmuştur.

Yorum yapın