Damga Vergisi Nedir?

Damga Vergisi taraflar arasında yapılmış olan herhangi bir kıymetli evrak ve genellikle sözleşme neticesinde meydana gelen ve bu kıymetli evrakın türüne göre beyannamesi düzenlenerek vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gereken bir vergi çeşididir. Damga vergilerine konu olan kıymetli evraklar genel olarak karşımıza kira sözleşmesi, muhasebeci sözleşmesi gibi sözleşmeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Damga Vergileri yalnızca sözleşmelerden alınan bir vergi değildir. Örneğin Katma Değer Vergisi, Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi gibi vergi dairesine verilen beyanlarda da kendini göstermektedir. Damga vergisindeki asıl amaç, aşağıda bahsedilecek olan kıymetli evrakların geçerliliğini sağlamak ve gelecek dönemde oluşacak olan bazı problemlerde evrakın delil niteliği teşkil etmesini sağlamaktır.

2023 Damga Vergisi Oranları Nelerdir?

Damga Vergisi Oranları her yıl güncellenmez. Örneğin 2022 Damga Vergisi Oranları güncellenmemiştir. Damga Vergisi Oranları yüzdelik bir dilim olduğundan dolayı kendini güncel tutmaktadır. Damga Vergisi Oranları her yıl değişmez fakat aşağıda belirtilen Beyanname Damga Vergileri her geçen yıl güncellenmektedir. 2022 Damga Vergisi Oranları aşağıda belirtildiği gibidir;

2018 damga vergisi ne kadar? Damga vergisi oranları ve miktarları nedir? -  Yeni Şafak

Üst kısımda belirtilen görselde 2023 Damga Vergisi Oranları 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olan oranlardır. Oranları genel olarak herhangi bir sürkü veya tebliğ sonucunda değişmektedir. Damga Vergisi Oranları her yıl düzenli olarak sebebi oran orantı ilişkisi içerisinde olduğundan enflasyon ile doğrudan alakalıdır. 2022 yılında 3.000 TL olarak belirlenen kira tutarı, 2023 yılında ortalama olarak 3.750 TL’ye yükseltilecektir. Damga Vergisi Rakamları sözleşmedeki tutara göre hesaplanacağından dolayı ödenecek olan vergi de otomatik olarak yükselir.

Kimler Damga Vergisi Mükellefidir?

Aslında günümüzde herkes Damga Vergisi Mükellefidir. Herhangi bir kıymetli evrak, sözleşme, fesihname, azilname, araç satış sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi, ücret bordrosu gibi değerli kağıtlar imzalamak zorunda kaldığınız zaman Damga Vergisi Ödeme yapmanız gerekir. Örneğin noterde düzenlenen sözleşmelerin damga vergilerini noter sizin adınıza ödemektedir. Sizin adınıza ödemek için ise noterlik makbuzuna bu ödemeyi yansıtarak sizden tahsil etmiş olur.

Bir mükellefiyetiniz olmasa dahi, ev kiraladığınız zaman bunun için vergi dairesine başvurarak hazırlamış olduğunuz Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödemek zorundasınız. Eğer vergi dairesine başvurarak damga vergisini beyan ederek ödeme gerçekleştirmezseniz, ileride herhangi bir anlaşmada Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödenmediği için geçerli sayılmayacaktır. Damga Vergilerini genel olarak alıcı olan taraf ödemektedir. Bu durumda alıcı olan taraf kiracı olmaktadır.

Anonim Şirketler, Direkt olarak Damga Vergisi Mükellefidir. Önceden Anonim Şirketler boş bile olsa her ay Damga Vergisi Beyannamesi vermek zorundaydı. Günümüzde ise yalnızca Damga Vergisi Beyannamesine konu oluşturacak olan bir kıymetli evrak meydana geldiği zaman beyan edilmektedir. Herkes Damga Vergileri mükellefidir, fakat Damga Vergisi Beyannamesini düzenli olarak vermek zorunda olanlar Anonim Şirketlerdir.

Damga Vergileri Ne İçin Alınır?

Damga Vergisi Kanunu kıymetli evrakların geçerlilik kazanmasını için oluşturulmuştur. Herhangi bir Damga Vergisi Beyannamesi ile veya diğer çeşitli yollar ile birlikte vergi dairesine beyan edilerek ödenen damga vergilerine konu olan kıymetli kağıtlar geçerlilik kazanacak ve mahkemede delil teşkil edecektir.

Mahkemelere kıymetli evraklar sunulduğu zaman ilk olarak dikkat edilenlerden bir tanesi evrakın damga vergisinin ödenip ödenmemesidir. Damga vergileri ödenerek geçerlilik kazanan kıymetli evraklar mahkemelerde delil niteliği teşkil eder. Damga vergisi ile aslında devletin bize anlatmak istediği, devletin damgasını vurarak onaylamış olmasıdır.

Damga Vergisi Beyannamesi Verme Süresi Ne Zaman?

Damga Vergisi Beyannamesi, sadece Anonim Şirketlerde belirli bir süreye ve zamana tabi olarak beyan edilme hükümleri taşımaktadır. Damga Vergisi Beyannamesi vergi dairesine bildirilme süresi aynı KDV – Muhtasar bildirimleri gibi izleyen her ayın 26. Gününe kadar beyan edilip ödenmelidir. Örneğin Mart 2022 dönemine ait olan bir sözleşmeye ait olan Damga Vergisi anonim şirketlerde bildirilme süresi bakımından 26.04.2022 tarihinde beyan edilmiş ve ödenmiş olmalıdır.

Anonim şirketler dışında kalan diğer bütün gerçek ve tüzel kişilikler Damga Vergilerine konu olan kıymetli evrakları veya sözleşmeleri bulunuyorsa ve bunu beyan etmeleri gerekiyorsa evrak veya sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Damga Vergisi Beyannamesi düzenleyip vergi dairesine bildirim yapmak zorundadırlar. Örneğin bir gerçek kişi kuruluşunda kira kontratı ve muhasebeci sözleşmesi sebebiyle Damga Vergisi Beyannamesi vermeleri gerekir. Bunun için bir Damga Vergisi Beyannamesi hazırlanır ve açılış dilekçesinin ekinde verilerek vergi dairesine tahakkuk ettirilir.

Damga Vergisi Ödeme Nasıl Yapılır?

Damga Vergisi Ödeme işlemi günümüzde oldukça kolaylaşmış bir durumdadır. Damga Vergisi Ödeme işlemini 3 farklı yol ile gerçekleştirmek mümkündür. Damga Vergisi Ödeme yöntemleri;

  • İnteraktif Vergi Dairesi
  • Mobil veya İnternet Bankacılığı
  • Vergi Dairesi Vezneleri

Damga Vergisi Ödeme işlemleri Vergi dairesinin online sistemi olarak bilinen İnteraktif Vergi Dairesi ve Mobil yöntemler ile kullanmakta olduğumuz devlet bankaları kanalları ile gerçekleştirilir. İnternet Bankacılığı veya mobil bankacılık yöntemi ile vergi ödeme işlemini tamamlayabilmek için herhangi bir devlet bankası bünyesinde hesabınızın bulunması gerekmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesinden vergi ödeme işlemini tamamlamak isteyen gerçek veya tüzel kişilikler işletmeye ait olan maliye şifreleri, kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak karşınıza gelen ilk menüden herhangi bir bankaya ait olan hesap kartı veya kredi kartı ile vergi ödeme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Son olarak vergi dairelerine direkt olarak başvurarak bulunan ilgili vezneye nakit olarak Damga Vergisi Ödeme işlemini gerçekleştirmek mümkündür. Çok eski bir alışkanlıktır ki günümüzde halen daha vergi dairelerine gidilerek Damga Vergisi Ödeme gerçekleşebilmektedir.

Damga Vergileri Gider Olarak Yazılır Mı?

Damga Vergileri direkt olarak işletmenin kayıtlarına gider olarak kaydedilebilir. Gider olarak kaydedilen bu damga vergisi ödemeleri işletmenin karından düşülebilir. Fakat damga vergileri çok büyük rakamları ihtiva etmediğinden dolayı işletmenin karlılık durumunu etkileme açısından çok büyük bir değişkenlik sağlamayacaktır.

Yorum yapın