Defteri Kebir nedir?

Defteri Kebir muhasebede yer alan hesapların sınıflandırılmasını sağlayan ticari defterlerden bir tanesidir. Amaç Şirkette veya İşletmedeki hesapların içeriğini detaylı bir şekilde sınıflandırarak ve kâğıda dökerek işletmeye ait olan her türlü maddi varlığı kalem kalem göstermektir.

Defteri Kebir Bilanço Usulüne uygun olan işletmelerin veya şirketlerin tutmak zorunda olduğu bir defterdir. Defter-i Kebirde her şey detaylıca yazmaktadır. Şirketin kasasında kalan paradan tutun da çekilen kredilere kadar olan her türlü işlemin detayını defteri kebirde görüntülenebilmektedir.

Defteri Kebir Hangi Aşamada Kullanılır?

Defteri Kebir artık günümüzde el yazısıyla tasdikli kâğıtlara yazılar yazarak tutulmamaktadır. Teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte Muhasebe Programları, Muhasebe sistemleri bu işlemleri bizim için gerçekleştirmektedir. Herhangi bir muhasebeci Yevmiye Kaydı gerçekleştirdiğinde sistem otomatik olarak bu Yevmiye Kaydını büyük deftere de ekler.

Mali Müşavir belirli bir dönem boyunca bu şekilde işletme için bir sürü Yevmiye Kaydı yapar. Yapılan yevmiye kayıtları neticesinde oluşan Defter-i Kebiri yazdırabilmek için genellikle o yılın bitmesi beklenir. Yıl biter ve izleyen yılda Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandıktan sonra defterler yazdırılır. Yazdırılacak olan defterlerin Noter Tasdikli olması gerekir. Defter-i Kebire kapanış tasdiki yapma zorunluluğu yoktur.

Defteri Kebir Düzenleme Kuralları Nelerdir?

  • Hesap İsimleri
  • Yevmiye Defteri Madde Numarası
  • Hesapların Borçlu veya Alacaklı Tutarları
  • Açıklamalar
  • Yevmiye Defterine Kayıt Edildiği Tarih

Yukarıda maddeler halinde sıralanmış olanlar Defteri Kebirde kesinlikle bulunması gereken unsurdur. Bu koşullar sağlandığı halde defterler tam olarak hazırlanmış demektir. Defteri yazdırırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Yazdırılacak olan sayfalar noter onaylı olacağından dolayı yapılan tek bir hata geri dönüşü olmayan sorunlar doğurabilir.

Defteri Kebir Yazdırılırken, yazdırılacak sayfa görüntülendiğinde öncelikli olarak Defterin kapağında yer alan bilgiler ile monitördeki bilgiler karşılaştırılmalıdır. Ait olunan dönem, Şirketin ismi, kaç sayfa yazdırılacağı vs. önemli noktalara dikkat edilmelidir. Örneğin sizin tasdik ettirmiş olduğunuz defter 100 sayfa, ancak sistemdeki Defter-i Kebir 115 sayfa olabilir. Bu şekilde bir durum ile karşılaşıldığında daha farklı çözümler aranmalıdır.

Yevmiye Defteri ile Defteri Kebirin Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yevmiye Defteri günlük kayıtların tutulduğu defterdir. Yevmiye defterine dışarıdan baktığınız zaman peş peşe gerçekleşmiş kayıtları görmüş olursunuz:  ve sırasıyla devam eder; 01.01.2021 tarihli kayıt, 02.01.2021 Tarihli kayıt vs. bu günlerin arasında çizgiler olur ve birbirlerinden ayrılmıştır.

Ancak Defteri Kebir daha çok bakiye amaçlı oluşturulmuş bir defterdir. Bir yıl içerisinde örneğin A firmasına yapılan ödemeler veya alınan faturalar birbirlerinden çok farklı tarihlerde olabilir. Defter-i Kebir bunları birleştirmektedir ve aşağıda en son kısma bakıldığı zaman kimin kime borçlu olduğunu çok net bir şekilde anlaşılabilir. Ancak Yevmiye Defterinde bakiyeler görüntülenmez. Yevmiye Defterinde Yalnızca günlük kayıtları, işlem tarihi, evrak numarası, yevmiye numarası, tutarlar vs. gibi Ocak 1 den başlayıp Aralık 31 e kadar olan kayıtlar görüntülenir.

Defteri Kebir Zorunlu Tasdiki Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Gelecek yılın Defter-i Kebirleri önceki yıl bitmeden yapılmalıdır. Örnek olarak 2022 yılının defter tasdikleri en geç 31.12.2021 tarihine kadar yapılmalıdır. Yıl başladığında Defter-i Kebir işletmenin elinde hazır olarak bulunmalıdır. Defter-i Kebirin üzerinde tasdik tarihi, noter bilgileri, kebir numarası gibi bilgiler yer almaktadır.

Defteri Kebir Nasıl Yazdırılır?

Muhasebecinin genellikte yapmakta olduğu işlem, bir önceki yıl Defteri Kebir kaç sayfa oluştuğunu kontrol eder. Buradaki amaç gelecek yıl için yazdırılacak defterde bulunması gereken sayfanın üç aşağı beş yukarı tespit edilmesini sağlamaktır.

Farklı bir yol olarak ise, örneğin defter Ekim ayında tasdik ettirilecek ise kullanmakta olunan muhasebe programından içinde bulunulan yılın gelindiği güne kadar bir örnek Defteri kebir indirilir. Örneğin 10 ayda 100 sayfa defter-i kebir oluşmuş ise 12 ayda da 120 sayfa kebir oluşacağı kestirilebilir. 10 sayfa da pay bırakılırsa 130 sayfa defter tasdik ettirilebilir. Hiç riske atmadan 150 sayfa defter tasdik ettirilmesi risk almamak açısından doğru olacaktır. Sayfalar çoğaldıkça defter tasdik maliyetleri de artmış olacaktır.

Yorum yapın