Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç Girişimci Desteği, Gelir İdaresi Başkanlığının genç yaşta girişimde bulunmak isteyenlerin önünü açmak için tasarlamış olduğu bir teşvik sistemidir. Genç Girişimci desteği sayesinde 29 yaşından küçük olan girişimciler şahıs işletmesi açarak vergisel yönden, sigorta yönünden ve Kosgeb yönünden üç farklı teşvikten faydalanabilirler. Tabi Genç Girişimci Desteğinin geçerli olabilmesi için bazı şartları bulundurmak gerekmektedir.

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

  • 18 yaşını tamamlamış ve henüz 29 yaşını aşmamış olan Genç Girişimciler
  • Bağkur Anlamı ile 01.06.2018 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar
  • Yapılacak olan açılışın Ticari veya Serbest Meslek Faaliyeti nedeni ile yapılacak olması
  • Adi ortaklık veya Şahıs İşletmesi kuracak olanlar
  • Gelir Vergisi Kanunun’da yer alan mükerrer 20. maddedeki Genç Girişimci Kazanç İstisnası kapsamında olanlar

Genç Girişimci desteğinden faydalanabilmektedir.

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

  • 18 yaşını doldurmamış mükellefler Genç Girişimci Desteği Hak edemezler.
  • Aynı zamanda 01.06.2018 tarihinden önce Bağkur yönünden sigortalılık kapsamında bulunma durumu olmuş ise Genç Girişimci İstisnasından faydalanılamaz.
  • Her türlü sermaye şirketleri Genç Girişimci Kazanç istisnasından faydalanamaz. Açılacak veya açılmış olan işletmenin Gerçek Kişi veya Adi Ortalık olması kesinlikle gereklidir.
  • Hali hazırda herhangi bir sermaye şirketinde ortaklığı bulunan kişiler Genç Girişimci İstisnasından faydalanamaz.
  • Daha önceden mükellefiyet açmış olan şartları tamamlıyor olmuş olsa dahi Genç Girişimci Desteğinden faydalanamazlar.

Genç Girişimci Desteğine Nasıl Başvurulur?

Genç Girişimci Desteğinden başvurularını tamamlamak için öncelikle Şahıs işletmesinin mali yönden açılışının gerçekleşmiş olması gerekir. Açılış tamamlandıktan sonra Vergi Dairesinden alınmış olan İnteraktif Vergi Dairesi şifreleri ile sisteme giriş yapılır. İnteraktif Vergi Dairesi şifreleri açılış esnasında Vergi Dairesi tarafından verilmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapıldıktan sonra bu işlemleri tanımlayan sağlıklı bir dilekçe yazılması gerekir. Bu işlemlerin tamamı için Mali Müşavirinizden yardım alabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesinden Genç Girişimci Desteği ile ilgili Dilekçe düzenlenirken “Genç Girişimci Kazanç İstisnasından” faydalanmak istenildiğine dair ibare sunulmaktadır. Ayrıca Bağkur Prim İstisnasından yararlanabilmek için de Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmek üzere bir yazı istenmektedir.

Bu dilekçe Vergi Dairesi tarafından işleme alınarak gerekli tetkikler yapılır. Yapılan bu tetkikler sonucunda mükellefin Genç Girişimci Desteğinden faydalanması uygun görülmüş ise Elektronik Tebligat yöntemi ile Vergi Dairesi tarafından mükellefe bilgi verilir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek olan Bağkur istisna yazısı da bu yazıyla birlikte mükellefe tebliğ edilir. Sonrasında mükellef bu yazıyı SGK’ya sunarak Bağkur teşvikinden de yararlanmış olur.

Genç Girişimci Desteği Kaç Yıl?

Genç Girişimci Desteği Bağkur teşviki yönünden 1 yıl boyunca devam etmektedir. Vergi Dairesi 75.000,00 TL vergi yönünden girişimciye destek sunmaktadır. Vergi muafiyeti desteğinin işletmeye faydası 3 yıl sürmektedir. Mali Müşavir tarafından Mart ayı içerisinde mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesi onaylayacağı esnada zaman beyanname Genç Girişimci Kazanç unsuru unutulmadan bu kapsamda hazırlanarak mükellefi Gelir Vergisinin 75 bin liralık kısmından muaf etmektedir.

Kosgeb Genç Girişimci Desteği Ne Kadar?

Kosgeb Genç Girişimcilere 150.000,00 TL’ye kadar destek vermektedir. Kosgeb Genç Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen mükellefler Yeni Girişimci Talep Formu doldurarak Kosgeb’e müracaat etmeleri gerekmektedir. Kosgeb rakamları sürekli olarak değiştirebileceğinden dolayı kendi sitesi içerisinde yer alan güzergahları takip etmek genç girişimciler açısından daha faydalı ve mantıklı olacaktır.

Kosgeb’e başvurulan işlem onaylanırsa Kosgeb işletmenin türüne ve başvuruya göre inceleme yaparak işletmeye yönelik bir destek paketi verir. Bu destekler 100.000,00 TL’si geri ödemelidir. 50.000,00 TL’si geri ödemesi desteklerdir. Kosgeb işletmenin niteliğine göre bir teşvik ödemesi belirleyerek bu rakamlara kadar ödeme alınabilir.

Vergi Dairesi Genç Girişimci Desteği

Gelir İdaresi Başkanlığı Genç Girişimci Desteği paketinde Gelir Vergisi istisnası bulunmaktadır. Gelir Vergisi istisnasından faydalanmak isteyen genç girişimciler başvuruları sonucunda yapılan kontroller ile faydalanması uygun görülür ise ilk yıl 75.000,00 TL elde edilen Kâra kadar Gelir Vergisi ödemezler. 75.000,00 lirayı geçecek şekilde bir kâr oluşur ise toplam elde edilen kârdan 75 bin lira düşülerek kalan kârın vergisini ödemeleri gerekir.

SGK Genç Girişimci Desteği

Sigorta yönünden Genç Girişimci desteği, Genç Girişimcinin 1 yıl boyunca Bağkur Primi ödemesinin önüne geçmektedir. Bağkur Prim Ödemesinin önüne geçildiği gibi Genç Girişim sağlayan bu mükellefin 1 yıllık Bağkur prim hizmetleri devletin hazinesinden karşılanarak teşvik sağlanmış olmaktadır. Genç girişimciler için sağlanan en büyük fayda bağkur istisnasıdır. Bağkur 2023 yılı itibari ile 2950,00 TL olduğundan dolayı genç girişimciyi her ay bu rakamı ödemekten kurtarmaktadır.

Yorum yapın