Katma Değer Vergisi Nedir?

KDV uzun adı ile Katma Değer Vergisidir. Mal ve hizmetlerin teslimlerinde mal ve hizmeti teslim alanın ödemiş olduğu bir vergi işlemidir. KDV  harcamayı konu alan bir vergidir ve dolaylı vergi grubunda yer almaktadır. Dünya genelinde 60 yıl önce uygulanmaya başlanılan bu vergi Türkiye’de 1984 yılında yürürlüğe girmiştir.

Herhangi bir satış işlemi sırasında alıcıya fatura hazırlanmalıdır. Belge üzerinde ihtiva eden mal ve hizmet tutarı ve KDV tutarını alıcı kişiden alırlar. Bu KDV’ye Hesaplanan KDV denir. Kendileri mal ve hizmet aldıkları durumda ise karşı tarafa mal ve hizmet bedeliyle birlikte KDV tutarı ödenir. Bu KDV ise ödeme yapan kişi için indirilecek KDV kapsamına girmektedir.

Yani kısaca hesaplanan KDV mal ve hizmet teslimlerinde alıcıdan alınır. İndirilecek KDV ise mal ve hizmet alımlarında satıcıya ödenir. Bir dönem boyunca Hesaplanan KDV ise vergi dairesine ödenmektedir. Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile KDV Hesaplamasına ilişkin matrah, KDV oran ve tutarı ile indirilecek KDV tutarı vergi dairesine teslim edilir.

Katma Değer Vergisi Özellikleri Nelerdir?

Genel olarak bakıldığında KDV bir iktisadi işletme çerçevesinde malların teslimi ve hizmetin ifası sırasında satıcı fiyat üzerinden bu fiyat ile orantılı şekilde konulan genel bir tüketim vergisidir.

Ödeme tüketiciye gidene kadar üretim, tüketim ve ticari aşama şeklinde birbirini izleyen aşamalara bölünmektedir. Ancak burada belirtilen aşamaların sayısı tüketicinin ödeyeceği vergi miktarını da etkilemektedir. Yani KDV çok aşamalı, yaygın bir satış vergisidir. Ayrıca sadece imalat ya da toptan perakende ile sınırlı olmayıp tüm mal ve hizmetleri kapsayan bir vergidir.

Katma Değer Vergisini Kim Öder?

Vergi yükü bütünüyle tüketici veya nihai tüketici tarafından üstlenilir yani bu kişi alıcı olan taraftır. Tüzel veya Gerçek kişilik olabilir. Satıcılar tarafından alınan mallar için ödenen Katma Değer Vergisi açıkça üstlenmektedir. KDV satılan ve satın alınan malların maliyet bedellerinin bir unsuru olamaz. Tabi bu durum satıcılar tarafından yanlış anlaşılıyor olsa da fiyat + KDV uygulamak en doğru yöntemdir.

Katma Değer Vergisi dolaylı bir vergi olmasından dolayı sosyal bir rol oynamaktadır ve kişilerin sosyal durumları ile ilgilenmez, ayrımcılık yapmaz, tarafsız bir olarak ele alınmıştır. Toplumsal kesimler üzerinde herhangi bir değişkenliğe sebep olmaz. “Kim ne kadar harcama yaparsa o kadar vergi öder.” Düşüncesinin temelini oluşturmaktadır.

KDV sisteminde tasarlanan plan ve durum vergiden vergi indirimi mekanizmasıdır. Yani bu sayede hiçbir mal ya da hizmetin maliyet fiyatının unsuru olmamaktadır. Herhangi bir KDV mükellefi herhangi bir ithalat ya da ihracatta ödediği Katma Değer Vergisini müşteriden aldığı KDV’den indirmektedir. Bu sayede KDV hiçbir zaman üzerinde kalmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Verilme Süresi ve Son Ödeme Tarihleri Nelerdir?

Katma Değer Vergisi Beyannamesi Mali Müşavirler tarafından hazırlanmaktadır. KDV beyannamesi bağlı olunan vergi dairesine yapılmaktadır. KDV Beyannamesi için belirlenen sürelere uyulması zorunludur. Normal şartlarda faaliyetine devam eden ve yeni işe başlayanlar bir aylık vergilendirme döneminde beyanname takip eden 28’sının akşamına kadar verilip ödenmelidir. Ancak kanunda izleyen ayın 24. günü akşamına kadar olmak koşulu belirtilmiştir. Fakat son beyan gününü Maliye Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda 2 gün ileri alarak yeni bir düzenleme getirmiştir. 

İşi bırakma durumunda yine aynı şekilde mükellefler tarafından takip eden ayın 28. günün akşamına kadar ödenir. Ödenecek bir KDV çıkmadığı sürede ise Katma Değer Vergisi Tahakkukunda damga vergisi ödemesi olacaktır. E-Beyanname uygulamasında elektronik olarak Beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 00.00’ kadar gönderilebilir.

Faturalarda KDV İbaresi Bulunması Zorunlu mudur?

Her Mükellef vergiye tabii olan mallar için ödemekte olduğu KDV’yi açıkça belirtmek zorundadır. Vergi malların KDV’siz tutarı üzerinden hesaplanır. Ayrıca Mükellefin KDV ödemeleri ya da ödememeleri lehine değildir. Hesaplanan vergi miktarını vergi dairesine ödenmesi zorunlu bir durumdur. Mükelleflerin vergi indirim hakkından yararlanması onların lehine gerçekleşmektedir.

Yorum yapın