Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket Kuruluşu için bir ya da daha fazla Gerçek ya da Tüzel kişi gerekmektedir. Kurulan Limited Şirketlerin unvanlarında LİMİTED ŞİRKET ifadesinin bulunması zorunlu bir durumdur. Limited şirketlerinin tam olarak 3 çeşit yönetim organı bulunmaktadır. Genel kurul, müdürler ve denetçiler bunlar arasında yer almaktadır. Genel kurul, müdür ve denetçilerin farklı görevleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Limited şirketlerin tutması zorunluğu olduğu bazı defterler şunlardır; 

 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Defter-i Kebir (Büyük Defter)

Limited Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Limited şirket bir ya da daha fazla ortak tarafından kurulmaktadır. Limited şirketler gerçek kişilerin bir araya gelmesi veya tüzel kişiler ile gerçek kişilerin birleşmesi sonucunda kurulabilmektedir. Limited Şirketler belirli bir ticaret unvanı ve şekli altında kuruluşunu tamamlayarak ortakların sorumluluğu, şirketin kasasına aktarmayı taahhüt ettikleri sermaye ile birlikte sınırlı ve esas sermeyesi belirli olan bir şirket türüdür. Bir sermaye şirketi olarak nitelik taşımaktadır. 

Bir Sermaye Şirketidir. Oluşan ve belirli olan bu sermayeyi de esas sermaye paylarının toplamı oluşturmaktadır. Limited Şirkette şirket yönetimi temsili şirket sözleşmesi, temsili şirket sözleşmesi ile gerçekleşir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili müdür sıfatını taşıyan bir ya da birden fazla ortağa verilebilir. En azından bir ortağın şirketi yönetme ve temsil hakkına sahip olması gerekmektedir.

Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Kuralları Nelerdir?

Limited şirketin birden fazla müdürünün olması halinde şirketin olsun veya olmasın müdürler kurulu tarafından Müdürler Kurulu Başkanı atanması gerekir. Tek ortaklı Limited şirketlerde müdür ataması kuruluş esnasında veya daha sonra yapılabilir. Müdürler Kurulunun var olma sebebi, Limited şirket kuruluğunda birden fazla müdürün olması ve yetkilerin bu şekilde ayarlanamıyor olmasıdır. Müdürler Kurulu Başkanının Türk Ticaret Kanunu’na göre üstün oy hakkı bazı durumlarda bulunmaktadır. Özellikle eşit oy olduğu takdirde Müdürler Kurulu Başkanının oyu üstündür.

Türkiye şartlarında en çok tercih edilen şirket türü Limited Şirkettir. Ticaret Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de yaklaşık olarak 750.000 civarında Limited Şirket bulunmaktadır. Bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişi ile kurulabilme potansiyeli vardır ve Limited şirketlerde ortak sayısı 50 ile sınırlıdır. Ortak sayısı 20 kişiyi aştığı durumlarda ise şirket bünyesinde denetçi bulundurmak zorundadır. Anonim şirketlerde ortak sayısında sınırlama bulunmaz.

Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?

 • Limited şirket kuruluşu için en az 1 en fazla 50 gerçek veya tüzel kişiliğe ihtiyaç vardır.
 • Sermaye en az 10.000,00 TL olmalıdır.
 • Her pay ortakların hisselerini temsil eder ve eşit şartlarda dağıtılmış olmalıdır.
 • Paylar 25 ve katları şeklinde dağıtılmaktadır.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkartma yetkileri bulunmamaktadır.
 • Kar diğer ortakların paylarına göre dağıtılmaktadır.
 • Emek ve ticari itibar sermaye kaybı olarak ortaya konulamaz.
 • Limited şirket ortaklarının şirket içerisindeki sorumlulukları şirkete taahhüt ettikleri sermaye oranı kadardır. Ortakların borçlarından dolayı kişisel sorumlulukları bulunmamaktadır. Yani Limited Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değillerdir.
 • Limited şirketlerde vergi muhatabı yine şirketin kendisidir.
 • Limited şirketler yöneticileri için dışarıdan yönetici atama hakkına sahiptirler.

Limited Şirketlerde Yönetim Süreci Nasıl İşler?

Limited şirketlerde yönetim kurulu organları işlemleri oldukça basit bir süreç ile ilerlemektedir. Yönetim süreci Genel Müdür ve yetkisi olan müdürler tarafından yürütülmektedir. Küçük ölçekli olan şirketlerde müdür genel olarak şirket sahibidir. Uygulama da Şirketlerin muhasebe işlerini Mali Müşavirler yapmaktadır. Şirket kuruluşunun anonim şirkete göre daha kolay olması, çok büyük sermayelere ihtiyaç duyulmaması Limited şirketler için tercih sebebi olmaktadır. Yönetim maliyetlerinin düşük olması gibi nedenlerden de dolayı Limited Şirket ön plandadır.

Limited Şirketin Avantajları Nelerdir?

Öncelikle kuruluşu için gerekli olan sermaye oldukça düşük bir tutardır. Sabit oranlı vergiler ödemektedir. Genel kurul toplantısına bakanlık temsilcisinin katılmasına gerek yoktur. En az iki yıldır elde tutulan şirket paylarının satışı sonucunda stopaj ödenmez. Ayrıca Limited Şirketler kurulduğunda avukat bulundurmak zorunda değildir.

Kurumlar Vergisi Mükellefi olunacağından dolayı %22 oranında vergiye tabi olunur. Bir milyon liralık kârınız bile olsa ödeyeceğiniz oran aynıdır. Fakat Gelir Vergisi mükellefleri için bu durum geçerli değildir. Gelir Vergisi mükelleflerinin kazançları çoğaldıkça ödeyecekler vergide artıyor. Sizin geleceğe yönelik yüksek kâr beklentileriniz var ise Şirket kurmak daha avantajlı olabilir.

Limited Şirketin Dezavantajları Nelerdir?

Limited şirketlerin en büyük dezavantajı halka açık olmamasıdır. Bu nedenle hisse senedi, tahvil vs. gibi yatırım ürünlerini piyasaya satışa sunma gibi imkânları bulunmamaktadır. Bunun haricinde Limited Şirketlerin ortak sayıları 50 ile sınırlandırılmıştır. Şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarında ortaklar, sermaye payları oranlarınca sorumlu tutulmaktadırlar. Satış işlemlerinde kanunla belirlenmiş olan Gelir Vergisi hükümlerine tabidirler. Kârlar paylaştırılırken yine şahıslar Gelir Vergisi ödemekle yükümlü kalırlar.

Yorum yapın