Muhasebeci Vekaleti Ne İşe Yarar?

Bilindiği üzere vekaletnameler, asıl kişinin başka bir şahsa yetki vermesi ile doğrudan alakalıdır. Vekaletnamelerin birçok çeşidi mevcuttur. (Örnek: Hisse Devri Vekaletnamesi, Kuruluş Vekaletnamesi, Genel Vekaletname vs.) Bunlardan bir tanesi de Muhasebeci Vekaletidir.

Muhasebeci Vekaleti isminden de anlaşılacağı gibi muhasebecilere verilen bir vekaletnamedir. Muhasebeci aldığı bu yetki ile beraber Şirketin veya İşletmenin adına Vergi Dairelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Belediyelerde vb. birçok devlet dairelerinde işlemler gerçekleştirebilir.

Muhasebeci Vekaleti Zorunlu mu?

Genel olarak hiçbir vekaletnamenin herhangi birisine verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak vekaletnameler bazı durumlarda bazı resmi kurumlarda yapılacak olan işlemleri kolaylaştırma üzere noter kanalı ile düzenlenerek resmileştirilmektedirler. Günümüzde en çok karşılaştığımız muhasebeci vekaletinden sonra avukat vekaletnamesi bunlara birer örnektir. Avukatlar da işlemleri daha hızlı ilerletmek adına dosyasına bakmakta olduğu kişilerden vekaletname alarak kendileri işlemin takibini yapmaktadır.

Tabi ki şirketin sahipleri direkt olarak Sicil Müdürlüğüne gidecek ve bilhassa işlemlerini orada kendileri yürütecekler ise Muhasebeci Vekaletnamesine gerek yoktur. Sicil Memuru Hissedarların veya alım – satım gerçekleştiren kişilerin T.C. Kimlik Kartlarını kontrol edecek ve işlemi onaylayacaktır. Muhasebeci Vekaleti ilgili işletmenin veya şirketin sahiplerini temsil edeceğinden dolayı Muhasebecilerden Vekaletname ibraz etmesi beklenir.

Muhasebeci Vekaleti Nasıl Verilir?

Muhasebeci Vekaleti, muhasebeci ile mükellef arasında anlaşmaya bağlı kalınacak şekilde noterlerden düzenlenen evraklardır. Bu durumda tacir herhangi bir notere başvurarak “Muhasebeci Vekaletnamesi” vermek istediğini belirterek işlemleri başlatır. Noterdeki görevli ise kimlere Muhasebeci Vekaletnamesi vermek istediğini mükellefe sorarak vekalet verilecek olan kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve isim soy isimlerini öğrenir.

Noter yetkilisi kimler adına Muhasebeci Vekaletnamesi veriliyor ise onların ismini vekaletnamede belirterek Muhasebeci Vekaletini düzenleyip, işletme sahibinden imza talebinde bulunur. İşletme sahibi Vekaletnameyi imzaladıktan sonra artık vekaletname verilmiş olur ve Muhasebeci veya Mali Müşavir artık Vekalet veren şahıs adına işlem yapmak için yetkilendirilmiş olur.

Süreli Vekalet ve Süresiz Vekalet

Bir Muhasebeciye yalnızca şirketin kuruluş aşamalarında işlemleri tamamlaması için 1 aylık Kuruluş Vekaletnamesi verebilir. Şirket muhasebecisiyle yeni tanıştığı için güvenmeyebilir. Bunun için süreli vekaleti tercih edebilir. Vekalette belirtilmiş olan süre dolduktan itibaren verilmiş olan vekaletin devlet nezdinde hiçbir kıymeti kalmayacaktır. Ancak Süresiz olan vekaletnameler, Vekaleti veren kişi tarafından tekrardan notere başvurularak iptal edilene denk geçerliliğini koruyacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, Vekalet hangi noterde düzenlenmiş ise oraya gitmek etmek gerekir.

Muhasebeci Vekaletnamesi İçin Gerekli Evraklar

Muhasebeci Vekaleti verebilmek için herhangi bir evraka ihtiyaç duyulmamaktadır. Burada sağlanması gereken iki tane koşul bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Vekaleti verecek olan şahsın T.C. Kimlik kartının yanında bulunması gerekir. İkincisi ise Vekalet kimlere verilecek ise o Şahısların T.C. Kimlik Numaraları Noter Yetkilisine bu bilgiyi sunması gerekir. Bazı noterler ise direkt olarak şahısların Kimlik Fotokopilerini isteyebilir.

Muhasebeci Vekaleti Ne Kadar?

Muhasebeci Vekalet Ücretleri her geçen yıl üzerine zamlar gelerek sürekli artış eğilimi içerisindedir. Muhasebeci Vekaletnamesi bazı zamanlarda Mali Müşavirler tarafından şirket kuruluş maliyetlerine dahil edilebiliyor. Günümüzde birçok muhasebeci yeni bir kuruluş veya açılış yaparken işletmeden direkt Muhasebeci Vekaleti ister. Bunun sebebi elbet bir gün lazım olabileceğini düşünmesinden kaynaklıdır. 2023 yılında Muhasebeci Vekalet Ücreti 192,00 TL’dir.

Yorum yapın