Ticaret Sicil Gazetesi Nedir?

Ticaret Sicil Gazetesi, TOBB tarafından tatil günleri haricinde sürekli ve dijital olarak yayımlanan bir ticari gazetedir. İTO Sicil Gazetesi içerisinde mahkeme kararları, kanunlar, ilanlar ve iflas kararları yer almaktadır. Bunun yanı sıra şirket kuruluşu, ortaklık, yönetici değişikliği ve yetki değişikliği gibi şirketleri ilgilendiren haberlerde yer almaktadır.

Ticaret hakkındaki genel çerçeveyi Ticaret Kanunu belirlemektedir. Ticaret Kanunun 37. Maddesi ve TOBB ile Odalar Borsalar Kanununun 56. Maddesine göre bu gazete çıkartılmaktadır. Gazetenin merkezi Ankara’dır. Sahibi ve yönetimi ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına TOBB başkanıdır. Matbaada basılan Ticaret Sicil Gazetesi tüm ilgililerin adreslerine özel dağıtımla gönderilir.

Ticaret Sicil Gazetesi Normal Gazeteden Farkları

Genel olarak Ticaret Gazetesi Resmi Gazete ile karıştırılmaktadır. Fakat ikisi de birbirinden farklı gazetelerdir. Ticaret Sicil Gazetesinde ilanlar, mahkeme kararları, resmi kişiler tarafından belirtilen ilanlar ve iflas memurlarının hazırlamış olduğu kaza kararları paylaşılmaktadır. Pek çok insan bu Gazeteyi bilgilenmek için değil ellerinde bir şeyin ispatını bulundurmak için alırlar.

MERSİS Numarası

MERSİS olan 16 haneli numaranın ikamet edilen şehrin sınırları içerisinde yer alan ticaret odasına başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırasında; tescil talepnamesi, kuruluş bildirimi formu, bankadan alınan Blokaj yazısı, oda kayıt beyannamesi, dilekçe ve Rekabet Kurumu’na ödeme yapıldığında alınan Dekontun da mutlaka bulunması gerekmektedir.

Şirketlerde Yapılan Değişiklikler

Bu gazetede şirketlerde yapılan değişiklikler veya yeni kurulan şirketlere dair standart bilgiler yer almak zorundadır. Şirketlerin ve diğer kuruluşların yönetim kurulu kararlarının, olağan veya olağan üstü genel kurul kararlarının, ana sözleşme tadillerinin, adres değişikliklerinin yayımlandığı bir gazete olup, bunlarla ilgili evrakların öncelikle yine ticaret odasına tescil ettirilmek üzere başvurulur. Tescil ve ilan ücretinin tahsil edilip ticaret sicili memurları tarafından evrakların incelemesi tamamladıktan sonra herhangi bir kusur bulunmadığı taktirde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Ticaret Sicil Gazetesi matbaa tarafından basılan bir gazetedir. Fakat buna rağmen internet ortamında da bu gazeteye erişmek mümkündür. İnternet üzerinden erişim sağlanan Gazeteye de üye olmak mümkündür. Bu sayede gazete düzenli şekilde size iletilmektedir. Sisteme girip üye olmak istediğinizde abonelik işlemlerini tam olarak yerine getirmeniz gerekmektedir. Elektronik Ticaret Sicil Gazetesi yıllık üyeliği 18 TL olarak belirlenmiştir. Fakat bu ücret zamanla değişikliğe uğrayabilir.

Üye olmadan basılı şekilde elde etmek istediğiniz durumda ise daha fazla bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Günlük şekilde matbaadan çıkarılan gazete sizlere kargo yolu ile ulaştırılmaktadır. Her gün bu gazeteye ulaşmak için de bir üyelik sağlamanız gerekmektedir. Bunun için ise yıllık 32,5 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ücrette elektronik Ticaret Sicil Gazetesi ücreti gibi artış gösterebilir.

Ticaret Sicil Gazetesinde Neler Yayınlanır?

Ticaret sicil gazetesinde bir işlemin yayınlanması için herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi yeterlidir. Şirketlerin neredeyse bütün işlemleri tescile tabi olduğundan dolayı şirketler, şirket içiyle veya dışıyla ilgili bütün değişiklikleri genel kurul kararları ile ticaret odalarına bildirerek tescil ettirmeleri gerekmektedir. Şahıslarda bu durum geçerli değildir. Şahıslar vergi dairelerinde, şirketler ise ticaret sicil merkezlerinde kurulmaktadırlar. Ticaret sicil gazetesinde yayınlanabilecek olan bazı değişiklik konuları aşağıda yer aldığı gibidir;

 • Yapı değişiklikleri belirtilir.
 • Genel kurul kararları duyurulur.
 • Yönetim kurulu kararları duyurulur.
 • Yeni kurulan şirketler duyurulur.
 • Şirketlerin ana sözleşme tadilleri paylaşılır.
 • Ticaret Bakanlığının evrak işi ve yoğunluğu azaltılmaya çalışılır.
 • Kişilerin bilmesi gereken bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile paylaşılır.
 • İflas memurlarının hazırlamış olduğu iflas kararları paylaşılır.
 • Kanun ve tüzüğün emretmiş olduğu kararlar duyurulur.
 • Şirket ismi değişiklikleri duyurulur.
 • Adres değişiklikleri yayınlanmaktadır. 
 • Nev’i veya tür değişiklikleri yayınlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi Kim Çıkarır?

Ticaret Sicil Gazetesi madde.1’e göre;

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Bakanlar Kurulu’nun 28.2.1956 Tarihli ve 4/8513 sayılı karar sonucunda yürürlüğe konulan Türkiye Ticaret Gazetesi Tüzüğü’nün 2. maddesine istinaden ve bu Tüzük esasları dairesinde Ticaret Bakanlığının denetimi altında, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından Ankara’da çıkarılır. Gazete’nin muhtevası, denetim ve idaresi, gelir ve giderleri, ilânların yayınlanması, gazetenin arşivlenmesi gibi hususlar bu Yönetmelikle düzenlenir.

Madde.1’de yer alan bakanlık kavramı Ticaret Bakanlığını, gazete kavramı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini, birlik kavramı Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve TOB’un, müdürlük kavramı ise Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünü ifade etmektedir.

Türkiye Sicil Gazetesi ile Neler Yapılır?

İTO Sicil Gazetesi yeni kurulan şirketlerin ilan vermek zorunda olduğu bir yayındır. Pek tabii belirli ücretler verilerek bu ilanlar verilmektedir. Türkiye’de bu gazeteye internet üzerinde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır.

 • İlan görüntüleme
 • Gönderi takibi
 • Örnek ilan metinleri
 • Unvan sorgulama
 • Resmi istatistikler
 • Abonelikler

Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Alan Bilgiler

Ticaret Sicil Gazetesinde kanun, tüzük ya da yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususla ilişkili olarak emretmiş olduğu ilanlar ile mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleri ile ilgili olarak verilen ilanlar yayınlanmaktadır. İflas ya da Konkordatoya ait mahkeme kararları iflas memurları tarafından gazete de ilan ettirilir.

Yayınlanması zorunlu olmayan ilanlar ile özel ilanlar, yayınlanması zorunlu olan ilanlardan sonra gelmek şartıyla, Ticaret sicil müdürlüklerinin belirlemiş olduğu kurallar sonucunda yayınlanır.

2023 Ticaret Sicil İlan Ücretler

Her gazete de olduğu gibi Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan vermek için belirli bir ücret ödemek gerekmektedir. Yeni kurulan şirketlerin vereceği ilanlarda veya var olan şirketlerdeki herhangi bir değişikliğe yönelik verilecek olan ilanlarda İTO Sicil Gazetesi ilan ücretleri değişiklik göstermektedir. Ticaret sicil müdürlükleri tarafından belirlenen ilan ücret tarifesidir. Ticaret sicil gazetesinde ilan verirken ücret tarifesi ile ilgili bazı durumlarda değişiklikler yapılmaktadır. Bu istisnalar şu şekildedir;

Bu Gazetede yayınlanacak olan ilanlar kalkınmada öncelikle bölgelerde yer alan Ticaret Sicil Müdürlüğünün bölgesinde bulunan işletmelere yönelik ilan ücretlerinde %10 oranında bir indirim uygulanmaktadır. Ticareti Terk, Kapanış, Resen Tescil ilanlarında yayınlama bedeli alınmamaktadır.

Yorum yapın