Adi Ortaklık Nedir?

Adi Ortaklık iki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek kurduğu işletmelerdir. Adi Ortaklıklar her ne kadar ticari faaliyet sebebiyle ...

Ön Muhasebe Nedir?

Şirketler faaliyetlerini idame ettirebilmek için gelir ve gider takiplerini Ön Muhasebe sistemlerini kullanarak yürütmeleri gerekmektedir. Şirketlerin gelir ve gider takiplerini ...

Ticaret Sicil Gazetesi Nedir?

Ticaret Sicil Gazetesi, TOBB tarafından tatil günleri haricinde sürekli ve dijital olarak yayımlanan bir ticari gazetedir. İTO Sicil Gazetesi içerisinde ...

Muhasebeci Vekaleti Ne İşe Yarar?

Bilindiği üzere vekaletnameler, asıl kişinin başka bir şahsa yetki vermesi ile doğrudan alakalıdır. Vekaletnamelerin birçok çeşidi mevcuttur. (Örnek: Hisse Devri ...

Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket Kuruluşu için bir ya da daha fazla Gerçek ya da Tüzel kişi gerekmektedir. Kurulan Limited Şirketlerin unvanlarında LİMİTED ...

Gerçek Usulde İşletme Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Gerçek Usulde İşletme kurmak herhangi bir kuruluşa sahip olmak birçok insanın hayalidir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte finansal açıdan da her ...

Geçici Vergi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Geçici vergi beyannamesi işletmelerin kar ve zarar durumları üzerinden hesaplaması yapılarak verginin doğmasını sağlamak amacı ile ilgili firmaların mali müşavirleri ...

Defteri Kebir nedir?

Defteri Kebir muhasebede yer alan hesapların sınıflandırılmasını sağlayan ticari defterlerden bir tanesidir. Amaç Şirkette veya İşletmedeki hesapların içeriğini detaylı bir şekilde ...

Damga Vergisi Nedir?

Damga Vergisi taraflar arasında yapılmış olan herhangi bir kıymetli evrak ve genellikle sözleşme neticesinde meydana gelen ve bu kıymetli evrakın ...

Kimler Anonim Şirket Kurabilir?

Tüm Gerçek ya da Tüzel Kişiler gerekli şartları yerine getirmesi sonucunda Anonim Şirket kurma yetkisine sahiptirler. Aynı zamanda bu haklara ...